Plaza Camlarının Ardında İçgörü Bulmayı Uman Markalar

Artan rekabet ve değişen marka algısıyla birlikte tüketicinin kalbine giden yolu bulmak markalar için bugün hiç olmadığı kadar zor. Pazar araştırmalarının, içgörü kamplarının ve focus grupların pazarlama bütçelerinin önemli kalemleri arasında yer aldığını görsek de, tüketiciyi anlayabilen ve onların satın alma kararlarını etkileyebilen çalışmaları oldukça nadir gördüğümüz bir gerçek. Bu duruma yol açan bir çok neden olduğu gibi bence en önemli nedenlerin başında toplumdan izole olmuş pazarlamacıların, tüketiciyle temas etmedikleri sanal bir dünyadan içgörü bulmayı ummaları geliyor.

Kurşun geçirmez plaza camlarının ardında içgörü bulmayı umanlar, kendi yansımalarından başka bir sonuca ulaşamazlar.

Tam da bu noktada, bir yapı firmasına ait mayıs ayının son haftalarına doğru yayına giren bir reklamdan bahsetmek istiyorum. Kurtlar Vadisi’nin popüler müziklerinden birinin fon müziği olarak kullanıldığı, şehrin tükenmişliğini tüketicinin yaşadıklarıyla buluşturan, tüketiciye seni anlıyoruz ve ne hissettiğini biliyoruz alt metniyle birlikte tam da sana uygun olacağını düşündüğümüz bir projeyi hayata geçirdik mesajı veren reklam tüketicinin ekran karşısında kendi yansımasını görmesini sağlıyor.

Tüketici ayda bir gittiği kuaförün bile onu anlamasını beklediği gibi, her gün satın aldığı markanın da onu anlamasını, onun kişiliğini yansıtmasını bekliyor.

Yalnızca küçük bir azınlık tarafından dinlenen ve toplumun büyük bir çoğunluğuna hiçbir anlam ifade etmeyen yabancı şarkıların, toplumun gerçeklerinden ve dinamiklerinden uzak, ütopik bir dille harmanlandığı, tüketicinin satın alma kararları üzerinde zerre etkisi olmayan bir yapıyla hazırlanan reklamlardan başarı ummak, hayalüstücülükten farklı bir sonuç doğurmayacaktır. Günlük hayatın koşuşturması altında ezilen tüketici, markanın onu anlamasını, sorunlarına çözüm üretmesini istiyor, onun değerlerini ve beklentilerini yansıtmayan, sorunlarına çözüm üretmeyen reklamlarını görmek değil.

Tüm bunlara somut bir örneği ise yine son haftalarda yayına giren Haribo reklamı olarak göstermek mümkün. Kaçımız bugüne kadar marshmallowu kızartarak yedik?